O nás

Pes má čich mnohonásobně lepší než člověk. Člověk má zase lepší mozek. Spojením lidského mozku a psího nosu vzniká ideální tým. Pokud psa vycvičíme cíleně hledat lidský pach, vzniká tým záchranářský.

Tomuto výcviku se naše organizace věnuje. Trénujeme psy pro vyhledávání lidí v sutinách zřícených budov i ve volných plochách (lesy, apod.).

Při výcviku záchranných psů vycházíme ze zkušeností získaných dlouhodobou činností v oblasti výcviku psů a také ze svých občanských povolání.

Našim posláním je záchrana lidského života.

Z historie našeho sdružení

12.3.2011 proběhla ustavující schůze ZKS Poodří ve Skotnici – sídlo organizace bylo Skotnice 24, 742 58 Skotnice a předseda Ladislav Kletenský. Počet zakládajících členů byl 14.

Zdůvodnění názvu organizace: zakládající členové byli z různých koutů Moravskoslezského kraje a řeka Odra byla „spojnicí“ jednotlivých měst/bydlišť členů + vliv prapůvodní myšlenky spojení s organizací v Polsku (Wroclaw), kudy Odra také protéká + sídlo v mikroregionu Poodří.

10.2.2012 – přijetí ZKS Poodří do struktury Moravskoslezského kynologického svazu abychom mohli skládat zkoušky. Nicméně to trvalo dlouho, protože MSKS chtělo po SZBK vyjádření, zda souhlasí s naším přijetím, když máme v činnosti výcvik záchranných psů. SZBK se vyjádřilo až po několika urgencích.

9.2.2013 členové ZKS Poodří na schůzi odsouhlasili včlenění do
organizace Sirius, o.s. jako organizační jednotky sdružení.

K 22.2.2013 bylo požádáno o vystoupení ZKS Poodří z MSKS (bylo akceptováno k 28.2.2013) a následoval vstup do občanského sdružení Sirius. 

Komentáře jsou uzavřeny.